..:: PRODUCTS » Pebble ::.. 12 Tháng Bảy 2024     Đăng Nhập   
PRODUCTS
LIVE SUPPORT
+84 983872001 
vietstonemarble@gmail.com

PEBBLE
PEBBLE
PEBBLE
PEBBLE

Rough Sizes:

2 - 4 mm

5 -7 mm

7 - 9 mm

Tumbled sizes:

10 - 15 mm

15 - 20 mm

20 - 40 mm

50 - 70 mm

70 - 90 mm

Packing:

By nylon bag

By PVC bag

20 - 25 kg/bag


Cập Nhật   Huỷ Bỏ  

Các sản phẩm cùng loại khác
VIETSTONE CO., LTD
REGISTED OFFICE
A/ 42 /12 Nguyen Van Troi, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
Tel/ +84 983872001 (Mrs. Thu)
E/ / vietstone.vn@gmail.com ; vietstonemarble@gmail.com
Operation office:
Rm 1308, 129 Building, 51 Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha noi, Viet nam
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : 0103845263 
Ngày đăng kí lần đầu 19/05/2009
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Copyright by WWW.VIETSTONE.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn